B351 超好用旅行版曬衫夾

Regular price $50.00

一家四口真係好多濕星小衣物要洗, 屋企一個圓架又邊度夠呀! 由其是去酒店衣架永遠唔夠用, 發現左呢個小幫手, 超好用!! 可以靈活地掛係屋企任何一個窗邊曬太陽! 大圓架都無佢咁好用!!


Price : $50/1套四款